Loading

Veelgestelde vragen

Alle vragen

Dit is afhankelijk van uw verbruik. Wij adviseren om nooit meer panelen te plaatsen dan u zelf verbruikt. Voor de stroom die u namelijk meer opwekt dan verbruikt, ontvangt u een terugleververgoeding die lager is dan de prijs die u moet betalen voor stroom die u afneemt van de leverancier.

Het gemiddeld energieverbruik van een huishouden is 3500 kWh. Op een zuidelijk dak heeft u 16 panelen nodig om dit op te wekken. Een systeem van 12 zonnepanelen (3000 Wp) is echter voldoende: dit is goed voor zo’n 2600 kWh.

Zie daarvoor het stappenplan van Milieucentraal.

Formule: (Wattpiek per paneel x aantal panelen) – 12,5% = opbrengst in kWh per jaar. De opbrengst van een gemiddeld paneel in Nederland is op dit moment 250 Wattpiek. Er zijn panelen die meer opleveren (nieuwe generatie is 280 Wattpiek) of juist minder opleveren. 12,5% is de uitvalratio gebaseerd op onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Dus 10 panelen: (250 Wattpiek x 10) – 12,5% = 2188 kWh.

Nee. Als u zelf stroom opwekt, moet u één energierekening ontvangen. Hierop staat uw verbruik en hoe saldering en teruglevering hebben plaatsgevonden. En tegen welk tarief uw eventuele teruglevering wordt vergoed.

Het is niet toegestaan dat u eerst uw verbruik in rekening krijgt gebracht en later een nota waarop uw teruglevering wordt verrekend. Neem contact op met uw energieleverancier als u twee aparte rekeningen ontvangt.

U vult in hoeveel stroom en gas u gemiddeld op jaarbasis verbruikt. Deze gegevens vindt u op uw laatste energierekening of op uw tweemaandelijks verbruiksoverzicht indien u over een slimme meter beschikt. Om een nauwkeurige indicatie van de jaarkosten te kunnen maken, is het belangrijk dat er een goede inschatting wordt gemaakt van het te verwachten jaarverbruik.

Veel leveranciers bieden energiecontracten met acties die alleen voor nieuwe klanten gelden. Wanneer u uw huidige leverancier opgeeft, wordt automatisch gefilterd op energiecontracten van uw huidige leverancier die ook voor bestaande klanten gelden.

Uw postcode en huisnummer worden gevraagd om te kunnen bepalen in welke regio u woonachtig bent. Energieleveranciers en netbeheerders hanteren verschillende tarieven per regio. Deze gegevens zijn nodig om voor uw situatie een goede vergelijking te kunnen maken.

Per 1 januari 2014 zijn de volgende dingen wettelijk geregeld voor gebruikers van stadsverwarming of blokverwarming:

1. Er zijn vanaf 1 januari 2014 landelijke maximumtarieven voor warmte. Een energieleverancier mag niet méér rekenen dan die tarieven.
2. Wanneer de warmteleverancier klanten mag afsluiten
3. Wanneer klanten recht hebben op compensatie bij een storing
4. Wat er in de overeenkomst tussen de klant en de warmteleverancier moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de warmte en over de dienstverlening.
5. De rechten en plichten bij het meten van warmteverbruik
6. En de mogelijkheid om een meningsverschil tussen klant en warmteleverancier bij een geschillencommissie voor te leggen. Die commissie beslist dan wie er gelijk heeft.

In geval van stadsverwarming kan er niet overgestapt worden op een andere warmtevoorziening, bijvoorbeeld gas. Er kan wel overgestapt worden op een andere stroomleverancier. Er kan ook niet gekozen worden voor een andere leverancier van stadswarmte.

De warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas. Dit komt omdat er bij een warmtenet vaak maar één lokale energiebron is, die de warmte opwekt. Er is vaak maar één partij die de warmte aan klanten levert. De Warmtewet  biedt per 1-1-2014 daarom afnemers van warmte extra bescherming.

In de Warmtewet staat dat er per 1 januari 2014 maximumtarieven voor warmte gelden. Die stelt ACM (Autoriteit Consument & Markt) elk jaar vast. Een leverancier mag vanaf deze datum geen hogere bedragen rekenen dan deze maximumtarieven.

De prijs is gebaseerd op wat een consument die gas gebruikt gemiddeld per jaar betaalt. Consumenten betalen dus niet meer voor warmte dan wanneer zij gas zouden gebruiken. Wij noemen dit het “Niet meer dan anders-principe”. Of klanten in 2014 meer of minder gaan betalen dan in 2013 kan de overheid niet zeggen. Dit ligt namelijk aan de persoonlijke situatie.

Vanaf 1 januari 2014 houdt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht op stadsverwarming en blokverwarming. Dan treedt de Warmtewet in werking. Vanaf dat moment zal de ACM jaarlijks de maximumprijs voor warmtelevering vaststellen en toezicht houden op de levering van warmte.

Doorgaans is het ook interessant om over te stappen als er alleen stroom afgenomen wordt. Er kan in dat geval een vergelijking voor stroom gemaakt worden. Welke energieleverancier het meest voordelig is, hangt af van het stroomverbruik.

Anno september 2014 bieden de vier grootste energieleveranciers slimme thermostaten aan voor hun klanten. Het betreft de E-thermostaat van Essent, Toon van Eneco, Anna van de Nederlandse Energie Maatschappij en Nest i.s.m. Essent. In 2015 bieden ook Delta en E.ON een slimme thermostaat. Anna is ook los te verkrijgen via Plugwise; Nest is nu al verkrijgbaar via de site van Nest Labs.

Er bestaan verschillende soorten slimme thermostaten met verschillende functies. Over het algemeen hebben ze de volgende kenmerken:

 • Lichtsensor: zorgt ervoor dat na bepaalde tijd verwarming uitschakelt.
 • Klokfunctie: regelt temperatuur middels klokprogramma
 • Aanwezigheidsdetectie: voorkomt onnodig verwarmen
 • Op afstand bestuurbaar: via een smartphone bijvoorbeeld

Een slimme thermostaat is een thermostaat die het energieverbruik afstemt op het leefgedrag van de bewoners. Zo’n thermostaat volgt het leefpatroon zonder lastige bediening en zonder aantasting van het comfort met als doel energie te besparen. Steeds meer energieleveranciers bieden een slimme thermostaat aan, maar er zijn inmiddels ook slimme thermostaten die niet per se gebonden zijn aan een energieleverancier.

1. Recht op informatie

Bijvoorbeeld over de bedenktijd en hoe je van de koop af kunt komen. Tevens een formulier waarmee je de koop makkelijk ongedaan kunt maken. Krijg je geen of onvoldoende informatie dan wordt de bedenktijd verlengd met maximaal 12 maanden. De ondernemer moet ook informatie verstrekken over de looptijd van het contract en over de identiteit van de ondernemer zelf. hij moet ook vertellen hoe hij met klachten omgaat en wat hij doet als het product of de dienst niet goed is.

2. Recht op bedenktijd

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen. Binnen deze bedenktijd kun je de overeenkomst zonder reden ongedaan maken. Bij een energiecontract gaat de bedenktijd in op het moment dat je de overeenkomst sluit. Bijvoorbeeld op het moment dat je je handtekening zet.

3. Welke regels zijn er nog meer?

Nadat je de overeenkomst hebt gesloten, moet je alle informatie kunnen bewaren en terug kunnen lezen. Daarom moet je de informatie op papier meekrijgen. De ondernemer mag dit ook op een andere manier aan je geven. Bijvoorbeeld per e-mail. Maar alleen als je hier zelf mee instemt.

Je moet een kopie van de ondertekende overeenkomst of een bevestiging van de overeenkomst meekrijgen. Ook hiervoor geldt dat je deze kopie of bevestiging op papier krijgt. Wil de ondernemer dit via e-mail geven, dan mag dat alleen als je hiermee instemt.

De bedenktijd bij een koop op afstand is 14 kalenderdagen. Deze regel is speciaal gemaakt voor de bescherming van consumenten.

Sinds 1 februari 2001 is de wet kopen op afstand van kracht. Daarmee hebben consumenten een sterkere rechtspositie als het gaat om bijvoorbeeld kopen via internet. Schaft een consument een product of dienst op afstand aan, bijvoorbeeld via internet, dan heeft deze standaard 14 kalenderdagen de tijd om zonder opgave van redenen alsnog van de koop af te zien. Deze regel is speciaal gemaakt voor de bescherming van consumenten.

Wie via internet een energiecontract afsluit, kan binnen 14 dagen besluiten dat hij/zij het energiecontract toch niet wil. De bedenktijd gaat in op het moment dat men het contract ontvangt.

Een energiecontract is persoonsgebonden. Dat betekent dat het contract op naam staat in plaats van op een adres. Als u gaat verhuizen hoeft u uw contract niet per se op te zeggen. U kunt uw contract ook meeverhuizen. Dit moet u wel tijdig doorgeven aan uw energieleverancier. Als u gelijktijdig met uw verhuizing wilt overstappen, moet u bij sommige energieleveranciers wél zelf uw energiecontract opzeggen. U zegt uw energiecontract schriftelijk op. Dat kan door deze voorbeeldbrief in te vullen en op te sturen naar uw energieleverancier.

Verhuizen is een prima moment voor het vergelijken van energie en over te stappen naar een goedkopere energieleverancier.

Een energiecontract is persoonsgebonden. Dat betekent dat het contract op naam staat in plaats van op een adres. Als u gaat scheiden is opzeggen in principe niet noodzakelijk, maar moet er wel het een en ander geregeld worden.

Een energiecontract is persoonsgebonden. Dat betekent dat het contract op naam staat in plaats van op een adres. Als u gaat samenwonen moet daarom één van beiden het energiecontract opzeggen. Indien u voortijdig uw energiecontract verbreekt, bent u een opzegvergoeding verschuldigd. Hoeveel u aan opzegvergoeding moet betalen, hangt af van het energiecontract dat u heeft en van het moment waarop u stopt. Lees meer over de hoogte van de opzegvergoeding.

Een energiecontract is persoonsgebonden. Dat betekent dat het contract op naam staat in plaats van op een adres. Er zijn een aantal situaties met betrekking tot het energiecontract mogelijk na een overlijden:

U blijft als partner/nabestaande in het huis wonen?
In dat geval loopt het bestaande energiecontract gewoon door. Als wettelijke partner (getrouwd of samenlevingscontract) kunt u het lopende contract bij de meeste energieleveranciers op uw naam laten zetten. Er verandert dan ook niets aan het maandelijkse termijnbedrag of de looptijd van het contract.

U blijft op het adres wonen, maar bent geen wettelijke partner? 
Bent u geen wettelijke partner, dan kunt u het contract in het algemeen niet overnemen. Stel uw energieleverancier op de hoogte van het overlijden en het laat het lopende contract beëindigen of aanpassen. U kunt natuurlijk ook overstappen naar een voordeliger energieleverancier. Gelukkig zijn de meeste leveranciers zo begripvol om dan geen opzegvergoeding in rekening te brengen. Een eventuele welkomstpremie kan wel komen te vervallen.

Blijft er niemand wonen op het adres en/of wordt de woning verkocht?
Als het huis leeg komt te staan en niet direct weer verhuurd of verkocht wordt, dan komt het energiecontract op naam en bankrekeningnummer van een erfgenaam te staan. Deze erfgenaam is dan dus verantwoordelijk voor het betalen van de rekening. In het geval van een leegstaand huis kan het termijnbedrag omlaag of kunt u een speciaal leegstandstarief aanvragen. Neem hiervoor contact op met de energieleverancier. Bij een verkoop moeten ook de laatste meterstanden doorgegeven worden. Dit kunt u meestal ook telefonisch of online regelen. U ontvangt dan binnen een aantal weken de eindafrekening.

Een energiecontract is persoonsgebonden. Dat betekent dat het contract op naam staat in plaats van op een adres. Als u gaat emigreren moet u zelf uw contract opzeggen. Indien u voortijdig uw energiecontract verbreekt, bent u een opzegvergoeding verschuldigd. Hoeveel u aan opzegvergoeding moet betalen, hangt af van het energiecontract dat u heeft en van het moment waarop u stopt. Lees meer over de hoogte van de opzegvergoeding.

Ja, de overheid controleert de stroometiketten ieder jaar.

Energieleveranciers moeten ieder jaar meerdere stroometiketten maken, zowel per stroomproduct als op bedrijfsniveau. En als de energieleverancier onderdeel uitmaakt van een groep moet er ook een stroometiket voor het gehele moederconcern worden verstrekt.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verwoordt het als volgt:

Stroometiket per stroomproduct
De energieleverancier meldt op of bij de rekening aan de eindafnemer het aandeel (percentage) van elke energiebron die de leverancier heeft gebruikt voor levering aan die afnemer en de milieugevolgen van de elektriciteitsproductie met die energiebronnen.

Stroometiket voor het gehele leveringsbedrijf
De leverancier meldt:
1. elk jaar de opwekkingsgegevens van de door hem in het voorgaande kalenderjaar aan zijn eindafnemers geleverde elektriciteit op zijn website voor eindafnemers, en;
2. a) uiterlijk in de periode vanaf 1 mei van elk kalenderjaar tot 1 mei van het daaropvolgende jaar de opwekkingsgegevens van de door hem in het kalenderjaar voorafgaand aan die periode aan zijn eindafnemers geleverde elektriciteit op of bij de rekening en in het promotiemateriaal, of;
b) op of bij de rekening, de opwekkingsgegevens van de door hem in de periode waarop die rekening betrekking heeft aan zijn eindafnemers geleverde elektriciteit.

Stroometiket voor het gehele moederconcern
Indien de energieleverancier onderdeel uitmaakt van een groep als bedoeld in art. 2:24b BW, worden tevens de opwekkingsgegevens van de groep als geheel vermeld op of bij de rekening aan de eindafnemer, alsmede op aan de eindafnemer geadresseerd promotiemateriaal.

De geleverde elektriciteit moet hierbij worden uitgedrukt in het aantal kilowatturen, uitgesplitst naar energiebronnen, onder vermelding van het procentuele aandeel van elke energiebron in zijn totale brandstofmix.

De opwekkingsbronnen die moeten worden onderscheiden zijn kolen, aardgas, nucleaire energie en de hernieuwbare energiebronnen wind, zonne-energie, waterkracht, biomassa en overige hernieuwbare energiebronnen.

Ook het percentage geleverde elektriciteit waarvoor de opwekkingsbron onbekend is moet worden vermeld, uitgesplitst naar geïmporteerde en overige elektriciteit.

Op ieder stroometiket worden de milieugevolgen, in termen van uitstoot van koolstofdioxide en van radioactief afval, vermeld, als gevolg van elektriciteitsproductie met verschillende energiebronnen, veroorzaakt door de totale brandstofmix die de leverancier in het voorafgaande jaar heeft gebruikt, met uitzondering van ‘onbekend’. Het etiket kan deze informatie direct vermelden, maar mag ook verwijzen naar een bron waar deze informatie voor iedereen toegankelijk is.

In Nederland zijn er een flink aantal energiebedrijven die groene stroom leveren. In de energievergelijker kan bij ‘Duurzaamheid’ gekozen worden voor ‘Alleen duurzame leveranciers’ of ‘Alle groene stroom uit Nederland’.

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. Op de website www.energieakkoordser.nl is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen.

De belangrijkste uitgangspunten van het Energieakkoord:

 • Een besparing van het energieverbruik met 1,5 procent per jaar in de combinatie van nieuwbouw en bestaande huizen, de industrie, de agrarische sector en het overige bedrijfsleven.
 • Opschalen van hernieuwbare energieopwekking. In combinatie met energiebesparing moet in 2020 14%  van alle energie op een duurzame manier worden opgewekt, oplopend naar 16% in 2023.
 • Afbouw capaciteit oude kolencentrales. Per 1 januari 2016 zullen drie centrales uit de jaren tachtig gesloten zijn. De resterende twee volgen op 1 juli 2017.
 • Een verlaging van de CO2-uitstoot in mobiliteit en transport van 17% ten opzichte van 1990 in 2030, oplopend naar een reductie van 60% in 2050.
 • Het verzilveren van werkgelegenheidskansen. Ingezet wordt op ten minste 15.000 extra arbeidsplaatsen in de periode 2014 tot en met 2020 in de bouw en de installatiesector en op termijn in de duurzame energiebranche.

Groene stroom is ‘gewone’ elektriciteit, maar wordt op een andere manier opgewekt. Groene elektriciteit wordt namelijk op een milieuvriendelijke manier opgewekt. Dat kan op verschillende manieren:

 • met zonnepanelen;
 • met windmolens;
 • met waterkrachtcentrales;
 • door biomassa te verbranden, bijvoorbeeld hout of afval.

De energieleverancier zet deze milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit samen met de ‘gewone’ stroom op het elektriciteitsnet. Daarna gaat de energie naar de consument. Aan de elektriciteit zelf is niet te merken hoe deze is opgewekt. De groene stroom is dus precies dezelfde stroom als de grijze stroom.

Op het stroometiket meldt de energieleverancier het aandeel (percentage) van elke energiebron die hij heeft gebruikt voor de stroomlevering en de milieugevolgen van de elektriciteitsproductie met die energiebronnen. Het stroometiket moet ieder jaar na 1 mei op of bij de jaarafrekening worden verstrekt. Het stroometiket is te gebruiken om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

Stroometiketten gecontroleerd door toezichthouder
Energieleveranciers worden gecontroleerd door ACM (Autoriteit Consument & Markt). Zij kunnen alleen met de Garantie van Oorsprong aantonen dat de geleverde stroom groen is geweest. Zo’n Garantie van Oorsprong wordt uitgegeven door de overheidsinstantie Certiq. ACM controleert of de energieleverancier bij alle groene stroom die geleverd is, de juiste soort en hoeveelheid Garanties van oorsprong gebruikt.

Stroometiket per product, per bedrijf en per concern
Energieleveranciers moeten meerdere stroometiketten maken, zowel per stroomproduct als op bedrijfsniveau. En als de energieleverancier onderdeel uitmaakt van een groep moet er ook een stroometiket voor het gehele moederconcern worden verstrekt.

Land van herkomst
Vanaf 2015 moeten energieleveranciers ook het land van herkomst noemen waar de geleverde stroom is ingekocht. De overheid vindt dat het voor de consument helder moet zijn wat hij koopt. Daarom heeft de minister aan de energieleveranciers verzocht het stroometiket verder uit te breiden met informatie over de herkomst van energie, gespecificeerd naar binnen- en buitenland.

In welk land de groene stroom is opgewekt, is te vinden op het stroometiket. Vanaf 2015 moeten energieleveranciers het land van herkomst noemen waar de geleverde stroom is ingekocht. De overheid vindt dat het voor de consument helder moet zijn wat hij koopt. Daarom heeft de minister aan de energieleveranciers verzocht het stroometiket verder uit te breiden met informatie over de herkomst van energie, gespecificeerd naar binnen- en buitenland.

Voor de consument is groene stroom bijna altijd even duur als grijze stroom. Het maken van groene stroom is echter wel duurder dan het maken van grijze stroom. Toch hoeft er voor groene stroom nauwelijks meer betaald te worden dan voor grijze stroom. Dit komt omdat de overheid geld geeft aan bedrijven die groene stroom maken en doordat energiebedrijven hun prijzen laag houden om zoveel mogelijk klanten te krijgen.

Vaste leveringskosten zijn onderdeel van de leveringskosten, voorheen ‘vastrecht’ genoemd. In tegenstelling tot de variabele leveringskosten is het een vast bedrag per maand, ongeacht de hoogte van het verbruik voor de andere kosten van de energieleverancier. Bijvoorbeeld administratiekosten. Dit bedrag kan verschillend zijn per energieleverancier.

Variabele kwartaaltarieven zijn tarieven die ieder kwartaal worden aangepast. Dit is mede het gevolg van seizoensinvloeden. In de winterperiode is de gasprijs doorgaans hoger dan in de zomerperiode.Qurrent is een energieleverancier met variabele kwartaaltarieven (sinds 2014). Een week voor het einde van het kwartaal maakt Qurrent de nieuwe kwartaaltarieven bekend.

Netbeheerkosten worden soms ook wel transportkosten of netwerkkosten genoemd. Netbeheerkosten zijn de kosten die de energieleverancier namens de netbeheerder in rekening brengt. U betaalt netbeheerkosten voor het transport van energie naar uw huis toe.

De netbeheerkosten bestaan uit:
1.Capaciteitstarief en vastrecht
2.Periodieke aansluitvergoeding
3.Meettarief

Meterkosten zijn de kosten voor het beheer en onderhoud van de meter. De overheid heeft als eis gesteld, i.v.m. de liberalisering van de energiemarkt, dat in de facturering de meterkosten apart worden gepresenteerd.

De leveringskosten zijn de kosten die de energieleverancier berekent voor de levering van de energie. Deze kosten bestaan uit:

 • variabele leveringskosten: een bedrag dat u betaalt per kWh elektriciteit of m³ gas. Als u meer energie gebruikt, kost het u meer geld.
 • vaste leveringskosten: een vast bedrag dat u per maand betaalt voor de andere kosten van de energieleverancier. Bijvoorbeeld administratiekosten. Dit bedrag kan verschillend zijn per energieleverancier.

Regiotoeslag gas:

Voor gas wordt nog een extra toeslag geheven op de kubieke meterprijs voor het transport van gas. Dit is onderdeel van de leveringskosten. Gas in Nederland komt voor het grootste deel uit Groningen. Vanuit Groningen moet het gas worden vervoerd naar huishoudens in heel Nederland. Voor dat vervoer moet u betalen. Hoe verder u van Groningen af woont, hoe duurder het vervoer wordt en dus ook de regiotoeslag. Energieleveranciers bepalen zelf de hoogte van de regiotoeslag.

Onder besparing ten opzichte van de gemiddelde jaarkosten verstaan we de gemiddelde jaarkosten voor gas en stroom van de 3 grootste energieleveranciers gebaseerd op contracten voor onbepaalde tijd met variabele tarieven.

Dit zijn de zogeheten standaardcontracten waarvan de tarieven halfjaarlijks worden bijgesteld. Meestal per 1 januari en per 1 juli. Consumenten die nog nooit zijn overgestapt van energieleverancier of van energiecontract hebben doorgaans een standaardcontract.

Het capaciteitstarief is een tarief dat wordt berekend voor het transport van gas en elektriciteit, afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Vanaf 1 januari 2009 worden alle kosten voor het transport van elektriciteit in rekening gebracht via vaste bedragen onafhankelijk van het verbruik.

Het capaciteitstarief is ingevoerd omdat het beter aansluit op de kosten van het transportnet en voordelen voor de consument met zich meebrengt. Kosten van energietransport zijn namelijk hoofdzakelijk vaste kosten. Door het capaciteitstarief wordt de administratie eenvoudiger. Het dataverkeer tussen de netbeheerder en de leverancier vermindert, waardoor er minder kans is op fouten.

De invoering van het capaciteitstarief geldt voor alle kleinverbruik elektriciteit aansluitingen t/m 3 x 80 ampère. Het capaciteitstarief voor gas geldt voor alle kleinverbruik gasaansluitingen t/m 170.000 m³ per jaar.

Voor gas en elektriciteit gelden aparte capaciteitstarieven die te vinden zijn op de website van de ACM.

Energiebelasting is een belasting op energie die de overheid oplegt. U betaalt energiebelasting omdat energiegebruik slecht is voor het milieu. Door energiegebruik kunnen bijvoorbeeld fossiele brandstoffen zoals gas en steenkool opraken. En energiecentrales stoten gassen uit die ervoor zorgen dat het warmer wordt op aarde. Door de energiebelasting betaalt u meer geld voor energie.

De overheid hoopt dat u daardoor zuiniger bent met energie. De hoogte van de energiebelasting wordt bepaald door de overheid. U betaalt de energiebelasting via uw energieleverancier die deze afdraagt aan de Belastingdienst. De overheid heft 2 soorten belasting op het gebruik van energie:

 1. Energiebelasting
 2. Opslag duurzame energie (per 1-1-2013)

Onder de naam Opslag Duurzame Energie (ODE) wordt vanaf 1 januari 2013 een heffing geheven op aardgas en elektriciteit. De overheid wil hiermee bewerkstelligen dat het duidelijker zichtbaar wordt welk bedrag voor de stimulering van duurzame energie wordt gebruikt. De klant betaalt ODE op basis van het verbruik (bedrag per kWh/m3) en wordt geheven via de jaarafrekening. De overheid stopt dit in een potje om investeringen in duurzame energie mogelijk te maken. De overheid rekent deze opslag voor zowel klanten van groene stroom als grijze stroom.

De tijden voor het normaal- en daltarief zijn afhankelijk van de netbeheerder in de betreffende regio. Vrijwel alle netbeheerders schakelen op daltarief van 23.00 uur tot 7.00 uur op doordeweekse dagen, in het weekend (vrijdagavond tot maandagochtend) en op erkende feestdagen. In Noord-Brabant en Limburg zijn de daluren van 21.00 uur tot 7.00 uur.

Heeft u een contract met een enkeltarief, dan bent u vaak in het bezit van een energiemeter met een enkel telraam. Als u het enkeltarief naar een dubbeltarief wilt wijzigen, moet u de meter laten vervangen voor een meter met een dubbel telraam. Hiervoor moet u contact opnemen met uw energiebedrijf.

Let op: u vraagt eigenlijk om een nieuw contract. Uw energieleverancier hoeft daar niet aan mee te werken. Uw energieleverancier kan eisen dat u zich houdt aan het contract dat u heeft gesloten. Het tarief is daar een onderdeel van. In de algemene voorwaarden vindt u terug wat er is geregeld over het geldende tarief.

Is het voor u onvoordelig om tegen het geldende tarief te worden afgerekend? En wil uw energieleverancier geen wijziging van het tarief doorvoeren? Dan kunt u overwegen om over te stappen naar een andere energieleverancier die wel het tarief aanbiedt van uw voorkeur.

Heeft u een contract met een dubbeltarief, dan bent u in het bezit van een energiemeter met een dubbel telraam. Als u het dubbeltarief naar een enkeltarief wilt wijzigen, dan hoeft u de meter gewoonlijk niet te vervangen. In dit geval kunt u bij uw energieleverancier aangeven dat u het dubbeltarief wilt omzetten naar een enkeltarief.

Let op: u vraagt eigenlijk om een nieuw contract. Uw energieleverancier hoeft daar niet aan mee te werken. Hij kan eisen dat u zich houdt aan het contract dat u heeft gesloten. Het tarief is daar een onderdeel van. In de algemene voorwaarden vindt u terug wat er is geregeld over het geldende tarief.

Is het voor u onvoordelig om tegen het geldende tarief te worden afgerekend? En wil uw energieleverancier geen wijziging van het tarief doorvoeren? Dan kunt u overwegen om over te stappen naar een andere energieleverancier die wel het tarief aanbiedt van uw voorkeur.

Als de meterstanden op de eindafrekening niet kloppen is het verstandig om hierover contact op te nemen met de energieleverancier. Bij een overstap kan dit zowel de nieuwe als de oude leverancier zijn. Doe dit zo snel mogelijk na ontvangst van de eindafrekening. Uiterlijk vijf werkdagen voor het einde van de derde maand na de overstapdatum of verhuisdatum kan het energiebedrijf nog andere meterstanden indienen.

Vastrecht is een vast bedrag dat iedere klant per maand betaalt voor de andere kosten van de energieleverancier. Bijvoorbeeld administratiekosten. Deze kosten staan helemaal los van de hoogte van het verbruik. Het bedrag kan verschillend zijn per energieleverancier. De term ‘vastrecht’ is in 2015 vervangen door ‘vaste leveringskosten’.

Eén keer per jaar ontvangt de consument een afrekening voor het  energieverbruik van dat jaar. Dit heet een jaarafrekening.

Elke maand wordt er een termijnbedrag betaald. Termijnbedragen zijn vooruitbetalingen op de jaarafrekening. Als het hele jaar door energie afgenomen wordt, dan is het gebruikelijk dat er gedurende dat jaar in maandelijkse termijnen een voorschot op de jaarafrekening betaald wordt.

Uitgangspunt is dat de consument bij de jaarafrekening zo min mogelijk hoeft bijbetalen. Als er te veel aan termijnbedragen is betaald, dan geeft de energieleverancier het te veel betaalde terug. En andersom: is er te weinig betaald, dan moet er worden bijbetaald.

Bij een overstap naar een andere energieleverancier ontvangt de consument van de oude leverancier een eindafrekening voor de geleverde hoeveelheid elektriciteit of gas. Deze rekening zal worden opgemaakt op basis van de meterstanden die, door degene die overstapt, zijn doorgegeven aan de nieuwe leverancier. Deze meterstanden zullen ook worden gebruikt voor het bepalen van een termijnbedrag.

Er bestaan verschillende oorzaken:

 • Zijn de meterstanden niet (goed) opgenomen, of zijn de meterstanden wellicht (meerdere keren) geschat?
 • Is er bij een kort verbruiksjaar (door bijv. verhuizing) waarin vooral de dure wintermaanden vallen, rekening gehouden met aanpassingen van het termijnbedrag?
 • Is er iets veranderd in het afgelopen verbruiksjaar qua gezinssituatie? Voorbeelden: gezinsuitbreiding, andere werktijden, meer gaan wassen en drogen.
 • Zijn er nieuwe apparaten aangeschaft het afgelopen verbruiksjaar? Voorbeelden: waterbed, elektrische bijverwarming, aquarium, terrarium, decoder, vijverpompen, airco, buitenverlichting.
 • Zijn er veel oude toestellen in het huishouden: wasmachines, wasdrogers, koelkasten en vriezers met versleten afsluitrubbers.

Nog een weetje: elke graad hoger stoken vanaf de 18 graden levert gemiddeld een 5 tot 7% hogere gas- of warmtenota op.

Het energieverbruik is niet het hele jaar hetzelfde. Zo wordt er in de zomermaanden minder verbruikt dan in de wintermaanden. Om toch op een vast bedrag per maand uit te komen, wordt er een schatting gemaakt van wat er in een jaar aan gas en elektriciteit verbruikt zal gaan worden. Naar aanleiding hiervan wordt het maandelijkse termijn- of voorschotbedrag berekend.

Op het gemeten gasverbruik is een berekeningsfactor van toepassing. Een kubieke meter gas levert niet altijd dezelfde hoeveelheid energie omdat de verbrandingswaarde varieert. Uw gemeten gasverbruik wordt daarom omgerekend met een correctiefactor die is vastgesteld door de Gasunie. De correctiefactor staat op de energierekening vermeld onder het gasgedeelte. De correctiefactor heet soms ook gaskwaliteit-correctiefactor of calorische correctie.

De correctie van het verbruik op basis van de calorische waarde wordt ook wel de calorische correctie genoemd. De calorische waarde geeft de verbrandingswaarde van een brandstof aan. Hoe hoger deze waarde is, hoe minder energie er nodig is om dezelfde hoeveelheid warmte te krijgen. Er kunnen soms kleine afwijkingen in de calorische waarde voorkomen in het gas dat in Nederland wordt geleverd. Hierdoor krijg je soms meer of minder energie dan de gasmeter aangeeft.

Een eindafrekening krijg je alleen bij een verhuizing of overstap naar een andere energieleverancier. Daarin staat hoeveel energie precies is verbruikt. En of daarvoor nog bijbetaald moet worden.

Een consument stapt over naar een nieuw energiebedrijf en krijgt nog steeds twee rekeningen. Dat kan twee oorzaken hebben. In beide gevallen hoeft er geen actie ondernomen worden.

 • De overstap is nog niet goed verwerkt in de administraties van de energieleveranciers. De eerste maand na een overstap naar een ander energiebedrijf kan het voorkomen dat er twee rekeningen ontvangen worden. De een is van het nieuwe, de ander van het oude energiebedrijf. Dit kan gebeuren omdat het even tijd kost om de overstap te verwerken in de administraties van de bedrijven. Betaalt de klant hierdoor te veel? Dan verrekent het oude energiebedrijf dit bij de eindafrekening. Er wordt dus nooit dubbel betaald.
 • Sommige energieleverancier kunnen de levering en teruglevering nog niet op één jaarafrekening verwerken. Zij sturen voor de teruggeleverde energie daarom een aparte rekening. Uit de factuur moet duidelijk blijken hoe saldering en teruglevering hebben plaatsgevonden.

N.B. Voorheen ontvingen sommigen een aparte rekening voor de levering (van de energieleverancier) en een aparte rekening voor het transport (van de netbeheerder). Sinds 1-8-2013 mogen netbeheerders geen facturen meer versturen voor de transportkosten van stroom en gas. De energieleverancier is per die datum wettelijk verplicht om een gecombineerde nota te sturen voor zowel de levering als het transport van energie.

De jaarlijkse afrekening van de energieleverancier vermeldt het gas- en electriciteitsverbruik, ook van voorgaande jaren. Deze verbruiksgegevens kunnen ook opgevraagd worden bij de helpdesk van het energiebedrijf.

Het Contract Einde Register (CER) is sinds 1 augustus 2013 de centrale databank van Nederlandse energiecontracten. Vrijwel alle energieleveranciers met een leveringsvergunning zijn hierbij aangesloten. Per lopend contract wordt hierin o.a. de einddatum, de verlengperiode en de opzegtermijn bijgehouden. In het verleden werd alle contractadministratie bijgehouden vanuit het Contract Controle Protocol (CCP), onderdeel van EDSN: Energie Data Services Nederland.

Zodra een energiecontract voor bepaalde tijd afloopt, verandert het automatisch in een contract voor onbepaalde tijd. Dit contract is opzegbaar met een opzegtermijn van maximaal 30 dagen. Een contract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven brengt hogere kosten met zich mee. We adviseren dan ook om twee maanden voor het einde van het (jaar)contract opnieuw te vergelijken en zo mogelijk over te stappen op een bepaalde tijd contract (bijv. jaarcontract) met actietarieven.

Nee, de nieuwe energieleverancier maakt gebruik van dezelfde meter en aansluiting.

Stilzwijgende verlenging is wel toegestaan. Maar alleen als het energiecontract daarbij wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd is een contract zonder einddatum. De opzegtermijn is maximaal 30 dagen. Let op: Is het energiecontract stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, dan mag de energieleverancier geen opzegvergoeding meer vragen bij een overstap naar een nieuwe leverancier.

Groene stroom wordt op het energienet gezet en samen met alle andere stroom getransporteerd. Op het energienet is alle elektriciteit hetzelfde en is er geen verschil meer tussen groene en grijze stroom. Daarom vindt de overheid dat de consument het recht heeft om te weten waar de stroom die hij heeft gekozen vandaan komt. De energieleverancier stuurt de klant informatie over de soort stroom die hij het afgelopen jaar heeft geleverd. Deze informatie staat op het stroometiket. Ieder jaar vanaf 1 mei verstrekt de energieleverancier het stroometiket op of bij de jaarafrekening.

Enkeltarief is één tarief. Tegen dat tarief wordt al het energieverbruik afgerekend. Dubbeltarief bestaat uit een normaaltarief en een daltarief. Het daltarief betaalt u ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen. We noemen dit ook wel daluren.

Het normaaltarief wordt berekend op werkdagen van 7.00 tot 21.00 uur of 23.00 uur. In de ene regio stopt het normaaltarief om 21.00 uur, en in de andere regio om 23.00 uur. De netbeheerder bepaalt of de daluren om 21.00 uur of om 23.00 uur beginnen.

Dubbeltarief is alleen mogelijk bij een meter met twee telwerken. Enkeltarief is bij de meeste energieleveranciers mogelijk bij een meter met zowel één telwerk als met twee telwerken.

De kostenposten op een energierekening bestaan uit leveringskosten, netbeheerkosten en belastingen. Leveringskosten verschillen per leverancier, netbeheerkosten worden jaarlijks door de netbeheerder in de betreffende regio bepaald en blijven ongewijzigd bij de overstap naar een andere energieleverancier. Op de netbeheerkosten kan niet bespaard worden. Belastingen worden door de overheid bepaald en zijn per energieleverancier gelijk.

Leveringskosten (verbruik)

De consument betaalt de energieleverancier voor de geleverde energie. Op leveringskosten kan bespaard worden door over te stappen naar een goedkopere leverancier of door minder energie te verbruiken.

De leveringskosten bestaan uit twee onderdelen:
Variabele leveringskosten: Een bedrag dat men betaalt per kWh elektriciteit en per m³ gas. Dit kan een vast bedrag zijn of een variabel tarief. Bij een energiecontract kan gekozen worden voor een vast leveringstarief of een variabel leveringstarief. Het vaste leveringstarief wordt meestal aangegaan voor één, of meerdere jaren.
Vaste leveringskosten: Dit is een vast bedrag dat per maand betaald wordt voor de andere kosten van de energieleverancier. Bijvoorbeeld administratiekosten. Dit bedrag kan verschillend zijn per leverancier.

Netbeheerkosten

De energieleverancier brengt ook netbeheerkosten in rekening namens de netbeheerder. Deze post bestaat uit:

 • Periodieke aansluitvergoeding
 • Capaciteitstarief en vastrecht
 • Meettarief

Periodieke aansluitvergoeding
De netbeheerder maakt kosten voor het in stand houden van de aansluiting. Dit heet ‘de periodieke aansluitvergoeding’. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het bedrag. De naam van deze vergoeding kan verschillen. ‘Vastrecht aansluiting’, of ‘aansluittarief’ zijn ook termen die voor deze vergoeding worden gebruikt.

Capaciteitstarief en vastrecht
Het capaciteitstarief wordt in rekening gebracht voor het transport van gas en elektriciteit. De hoogte ervan is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. Met de opbrengsten betaalt de netbeheerder het onderhoud van het energienetwerk. Zo blijft het energienet veilig en betrouwbaar.

Het vastrecht is een vast bedrag per maand voor de andere kosten van de netbeheerder. Bijvoorbeeld administratiekosten. Het capaciteitstarief is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het bedrag.

Meettarief
De consument betaalt voor het gebruik en het beheer van de energiemeters. En voor het verschaffen van toegang tot meetgegevens. Dit houdt met name in dat de netbeheerder de meterstanden doorgeeft aan de energieleverancier. Met deze gegevens kan de energieleverancier de energierekening opmaken.Dit staat dan op de energierekening vermeld als ‘meettarief’. De energiemeter is in beheer van de netbeheerder. Het meettarief wordt betaald aan de energieleverancier. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt elk jaar de meettarieven voor elektriciteit en gas vast.

Overheidsheffingen

Energieverbruik belast het milieu. Daarom rekent de overheid energiebelasting en btw. De energiebelasting wordt in rekening gebracht door de energieleverancier en afgedragen aan de overheid. Daarnaast worden alle energietarieven belast met btw. In totaal bestaat ongeveer één derde van de energierekening uit deze belastingen. Op deze post kan bespaard worden door minder energie te verbruiken.

In de wet staat dat een verkoper btw moet heffen over het totaalbedrag dat hij vraagt aan de koper. Daardoor betaalt de consument over de hele energierekening btw. Dus ook over de energiebelasting. Er wordt 21% btw betaald over de levering, transport, de huur van een meter en de energiebelasting.

Met het betalen van een maandelijks termijn- of voorschotbedrag worden de kosten van de jaarlijkse energierekening gespreid. De hoogte van het termijnbedrag wordt onder meer bepaald door:

 • de hoeveelheid verbruikte energie op het adres
 • de energietarieven
 • de energiebelasting die de energieleverancier incasseert voor de overheid

De leverancier wijzigt meestal één keer per jaar het termijnbedrag, na ontvangst van de jaarafrekening. Het termijnbedrag voor het komende jaar wordt berekend op basis van het energieverbruik in het jaar waarover de jaarnota geldt. Soms wijzigt de leverancier het termijnbedrag ook tussendoor. Bijvoorbeeld bij een energiecontract waarbij de energietarieven tussendoor fors gewijzigd worden.

Mogelijkheden wijzigen termijnbedrag
U kunt ook zelf een verzoek indienen om het termijnbedrag te wijzigen. Dit kan handig zijn bij bijvoorbeeld gezinsuitbreiding, een strenge winter of in verband met de aanschaf van zonnepanelen. Zodoende wordt voorkomen dat u bij uw jaarafrekening onnodig veel bij hoeft te betalen of geld terugkrijgt.

Hoe u het termijnbedrag kunt wijzigen, hoe vaak en wat het maximum is van de wijziging, is te vinden bij de desbetreffende leveranciers bij ‘pakketdetails’ onder het kopje: Mogelijkheden wijzigen termijnbedrag.

Voor het terugleveren van stroom is een analoge (Ferraris-meter) of digitale (slimme) meter nodig.

Een Ferraris-meter loopt automatisch terug als er elektriciteit aan het net teruggeleverd wordt. Dan hoeft deze niet vervangen te worden. Bij salderen wordt de teruglevering van het verbruik afgetrokken. Als er alleen gesaldeerd gaat worden, dan kan deze meter blijven hangen.

Wordt er meer teruggeleverd dan verbruikt, dan is een slimme meter interessanter. Dit is een meter die naast het elektriciteitsverbruik ook de teruggeleverde elektriciteit registreert.

Een slimme meter aanvragen kan bij de netbeheerder. Vraag dan om een zogenaamde prioriteitsplaatsing. De netbeheerder plaatst de slimme meter gratis. Wordt de slimme meter aangevraagd, dan kunnen er kosten aan de plaatsing verbonden zijn. De netbeheerder mag dan voor de plaatsing van de slimme meters voor elektriciteit en gas samen maximaal 72,60 euro vragen (peildatum juli 2015). Is er geen gasaansluiting? Dan kost de plaatsing van de slimme meter voor elektriciteit iets minder. De netbeheerder plaatst de slimme meter binnen drie maanden.

Geef aan de energieleverancier door dat de wens bestaat om terug te leveren. Er hoeft geen nieuw contract afgesloten worden. Meld het terugleveren ook bij de betreffende netbeheerder. Doe dat binnen een maand na ingebruikname van de installatie. Dit kan via www.energieleveren.nl.

De terugleververgoeding hangt af van de energieleverancier. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) houdt toezicht op de terugleververgoeding. Dit betekent dat zij beoordeelt of een terugleververgoeding redelijk is. Meer details weten? Kijk dan op de website van ConsuWijzer.

Dit kan via energieleveren.nl. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en is verantwoordelijk voor de aanleg van de netten en het transport van elektriciteit of gas. Na aanmelding kan de netbeheerder noodzakelijke wijzigingen doorvoeren in het net.

Het Contract Einde Register (CER) is sinds 1 augustus 2013 de centrale databank van Nederlandse energiecontracten. De meeste energieleveranciers met een leveringsvergunning zijn hierbij aangesloten. Per lopend contract wordt hierin onder andere de einddatum, de verlengperiode en de opzegtermijn bijgehouden.

Bij een overstap kan de nieuwe energieleverancier de gegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat het nieuwe energiecontract naadloos aansluit op het oude contract.

In het CER worden per energiecontract de volgende zaken weergegeven:

 • Bij welke energieleverancier het contract is afgesloten
 • Wat de einddatum van het contract is
 • Of het contract is opgezegd

Bij een overstap raadpleegt uw nieuwe energieleverancier het Contract Einde Register (CER) om na te gaan per wanneer uw huidige contract afloopt. Vrijwel alle energieleveranciers met een leveringsvergunning zijn aangesloten bij deze centrale databank.

Nee, omdat onze energievergelijker geen negatieve waarde accepteert, kunt u het beste 1 kWh invullen. U betaalt namelijk wel de netbeheerkosten en het vastrecht voor stroom. In de vergelijking ziet u vervolgens wat u aan het einde van het jaar betaalt als u komend jaar weer een negatief energieverbruik heeft. Omdat u een negatief verbruik heeft en dus energie teruglevert, krijgt u voor elke teruggeleverde kWh een vergoeding van uw energieleverancier. Deze vergoedingen verschillen per leverancier.

Dan wordt de teruglevering van het verbruik afgetrokken. Dit heet salderen. De leverancier brengt het verbruik dat overblijft na salderen in rekening. Alleen over dit gesaldeerde verbruik wordt het leveringstarief en belastingen in rekening gebracht.

Ter illustratie: Met behulp van zonnepanelen 2000 kWh per jaar opgewekt. Het eigen verbruik is 2500 kWh. Het energiebedrijf brengt dan 500 kWh in rekening.

De slimme meter registreert teruglevering op uw aansluiting. U kunt dus zien hoeveel u afneemt en hoeveel u teruglevert. Als u energie gaat terug leveren, dan dient u dit van te voren te melden via www.energieleveren.nl. Daar leest u ook waarom u dat moet doen.

Load More

Energie terugleven

Voor het terugleveren van stroom is een analoge (Ferraris-meter) of digitale (slimme) meter nodig.

Een Ferraris-meter loopt automatisch terug als er elektriciteit aan het net teruggeleverd wordt. Dan hoeft deze niet vervangen te worden. Bij salderen wordt de teruglevering van het verbruik afgetrokken. Als er alleen gesaldeerd gaat worden, dan kan deze meter blijven hangen.

Wordt er meer teruggeleverd dan verbruikt, dan is een slimme meter interessanter. Dit is een meter die naast het elektriciteitsverbruik ook de teruggeleverde elektriciteit registreert.

Een slimme meter aanvragen kan bij de netbeheerder. Vraag dan om een zogenaamde prioriteitsplaatsing. De netbeheerder plaatst de slimme meter gratis. Wordt de slimme meter aangevraagd, dan kunnen er kosten aan de plaatsing verbonden zijn. De netbeheerder mag dan voor de plaatsing van de slimme meters voor elektriciteit en gas samen maximaal 72,60 euro vragen (peildatum juli 2015). Is er geen gasaansluiting? Dan kost de plaatsing van de slimme meter voor elektriciteit iets minder. De netbeheerder plaatst de slimme meter binnen drie maanden.

Geef aan de energieleverancier door dat de wens bestaat om terug te leveren. Er hoeft geen nieuw contract afgesloten worden. Meld het terugleveren ook bij de betreffende netbeheerder. Doe dat binnen een maand na ingebruikname van de installatie. Dit kan via www.energieleveren.nl.

De terugleververgoeding hangt af van de energieleverancier. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) houdt toezicht op de terugleververgoeding. Dit betekent dat zij beoordeelt of een terugleververgoeding redelijk is. Meer details weten? Kijk dan op de website van ConsuWijzer.

Dit kan via energieleveren.nl. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en is verantwoordelijk voor de aanleg van de netten en het transport van elektriciteit of gas. Na aanmelding kan de netbeheerder noodzakelijke wijzigingen doorvoeren in het net.

Nee, omdat onze energievergelijker geen negatieve waarde accepteert, kunt u het beste 1 kWh invullen. U betaalt namelijk wel de netbeheerkosten en het vastrecht voor stroom. In de vergelijking ziet u vervolgens wat u aan het einde van het jaar betaalt als u komend jaar weer een negatief energieverbruik heeft. Omdat u een negatief verbruik heeft en dus energie teruglevert, krijgt u voor elke teruggeleverde kWh een vergoeding van uw energieleverancier. Deze vergoedingen verschillen per leverancier.

Dan wordt de teruglevering van het verbruik afgetrokken. Dit heet salderen. De leverancier brengt het verbruik dat overblijft na salderen in rekening. Alleen over dit gesaldeerde verbruik wordt het leveringstarief en belastingen in rekening gebracht.

Ter illustratie: Met behulp van zonnepanelen 2000 kWh per jaar opgewekt. Het eigen verbruik is 2500 kWh. Het energiebedrijf brengt dan 500 kWh in rekening.

De slimme meter registreert teruglevering op uw aansluiting. U kunt dus zien hoeveel u afneemt en hoeveel u teruglevert. Als u energie gaat terug leveren, dan dient u dit van te voren te melden via www.energieleveren.nl. Daar leest u ook waarom u dat moet doen.

Load More

Energiecontract

Het Contract Einde Register (CER) is sinds 1 augustus 2013 de centrale databank van Nederlandse energiecontracten. Vrijwel alle energieleveranciers met een leveringsvergunning zijn hierbij aangesloten. Per lopend contract wordt hierin o.a. de einddatum, de verlengperiode en de opzegtermijn bijgehouden. In het verleden werd alle contractadministratie bijgehouden vanuit het Contract Controle Protocol (CCP), onderdeel van EDSN: Energie Data Services Nederland.

Zodra een energiecontract voor bepaalde tijd afloopt, verandert het automatisch in een contract voor onbepaalde tijd. Dit contract is opzegbaar met een opzegtermijn van maximaal 30 dagen. Een contract voor onbepaalde tijd met variabele tarieven brengt hogere kosten met zich mee. We adviseren dan ook om twee maanden voor het einde van het (jaar)contract opnieuw te vergelijken en zo mogelijk over te stappen op een bepaalde tijd contract (bijv. jaarcontract) met actietarieven.

Nee, de nieuwe energieleverancier maakt gebruik van dezelfde meter en aansluiting.

Stilzwijgende verlenging is wel toegestaan. Maar alleen als het energiecontract daarbij wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd is een contract zonder einddatum. De opzegtermijn is maximaal 30 dagen. Let op: Is het energiecontract stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, dan mag de energieleverancier geen opzegvergoeding meer vragen bij een overstap naar een nieuwe leverancier.

Het Contract Einde Register (CER) is sinds 1 augustus 2013 de centrale databank van Nederlandse energiecontracten. De meeste energieleveranciers met een leveringsvergunning zijn hierbij aangesloten. Per lopend contract wordt hierin onder andere de einddatum, de verlengperiode en de opzegtermijn bijgehouden.

Bij een overstap kan de nieuwe energieleverancier de gegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat het nieuwe energiecontract naadloos aansluit op het oude contract.

In het CER worden per energiecontract de volgende zaken weergegeven:

 • Bij welke energieleverancier het contract is afgesloten
 • Wat de einddatum van het contract is
 • Of het contract is opgezegd

Bij een overstap raadpleegt uw nieuwe energieleverancier het Contract Einde Register (CER) om na te gaan per wanneer uw huidige contract afloopt. Vrijwel alle energieleveranciers met een leveringsvergunning zijn aangesloten bij deze centrale databank.

Load More

Energierekening

Als de meterstanden op de eindafrekening niet kloppen is het verstandig om hierover contact op te nemen met de energieleverancier. Bij een overstap kan dit zowel de nieuwe als de oude leverancier zijn. Doe dit zo snel mogelijk na ontvangst van de eindafrekening. Uiterlijk vijf werkdagen voor het einde van de derde maand na de overstapdatum of verhuisdatum kan het energiebedrijf nog andere meterstanden indienen.

Vastrecht is een vast bedrag dat iedere klant per maand betaalt voor de andere kosten van de energieleverancier. Bijvoorbeeld administratiekosten. Deze kosten staan helemaal los van de hoogte van het verbruik. Het bedrag kan verschillend zijn per energieleverancier. De term ‘vastrecht’ is in 2015 vervangen door ‘vaste leveringskosten’.

Eén keer per jaar ontvangt de consument een afrekening voor het  energieverbruik van dat jaar. Dit heet een jaarafrekening.

Elke maand wordt er een termijnbedrag betaald. Termijnbedragen zijn vooruitbetalingen op de jaarafrekening. Als het hele jaar door energie afgenomen wordt, dan is het gebruikelijk dat er gedurende dat jaar in maandelijkse termijnen een voorschot op de jaarafrekening betaald wordt.

Uitgangspunt is dat de consument bij de jaarafrekening zo min mogelijk hoeft bijbetalen. Als er te veel aan termijnbedragen is betaald, dan geeft de energieleverancier het te veel betaalde terug. En andersom: is er te weinig betaald, dan moet er worden bijbetaald.

Bij een overstap naar een andere energieleverancier ontvangt de consument van de oude leverancier een eindafrekening voor de geleverde hoeveelheid elektriciteit of gas. Deze rekening zal worden opgemaakt op basis van de meterstanden die, door degene die overstapt, zijn doorgegeven aan de nieuwe leverancier. Deze meterstanden zullen ook worden gebruikt voor het bepalen van een termijnbedrag.

Er bestaan verschillende oorzaken:

 • Zijn de meterstanden niet (goed) opgenomen, of zijn de meterstanden wellicht (meerdere keren) geschat?
 • Is er bij een kort verbruiksjaar (door bijv. verhuizing) waarin vooral de dure wintermaanden vallen, rekening gehouden met aanpassingen van het termijnbedrag?
 • Is er iets veranderd in het afgelopen verbruiksjaar qua gezinssituatie? Voorbeelden: gezinsuitbreiding, andere werktijden, meer gaan wassen en drogen.
 • Zijn er nieuwe apparaten aangeschaft het afgelopen verbruiksjaar? Voorbeelden: waterbed, elektrische bijverwarming, aquarium, terrarium, decoder, vijverpompen, airco, buitenverlichting.
 • Zijn er veel oude toestellen in het huishouden: wasmachines, wasdrogers, koelkasten en vriezers met versleten afsluitrubbers.

Nog een weetje: elke graad hoger stoken vanaf de 18 graden levert gemiddeld een 5 tot 7% hogere gas- of warmtenota op.

Het energieverbruik is niet het hele jaar hetzelfde. Zo wordt er in de zomermaanden minder verbruikt dan in de wintermaanden. Om toch op een vast bedrag per maand uit te komen, wordt er een schatting gemaakt van wat er in een jaar aan gas en elektriciteit verbruikt zal gaan worden. Naar aanleiding hiervan wordt het maandelijkse termijn- of voorschotbedrag berekend.

Op het gemeten gasverbruik is een berekeningsfactor van toepassing. Een kubieke meter gas levert niet altijd dezelfde hoeveelheid energie omdat de verbrandingswaarde varieert. Uw gemeten gasverbruik wordt daarom omgerekend met een correctiefactor die is vastgesteld door de Gasunie. De correctiefactor staat op de energierekening vermeld onder het gasgedeelte. De correctiefactor heet soms ook gaskwaliteit-correctiefactor of calorische correctie.

De correctie van het verbruik op basis van de calorische waarde wordt ook wel de calorische correctie genoemd. De calorische waarde geeft de verbrandingswaarde van een brandstof aan. Hoe hoger deze waarde is, hoe minder energie er nodig is om dezelfde hoeveelheid warmte te krijgen. Er kunnen soms kleine afwijkingen in de calorische waarde voorkomen in het gas dat in Nederland wordt geleverd. Hierdoor krijg je soms meer of minder energie dan de gasmeter aangeeft.

Een eindafrekening krijg je alleen bij een verhuizing of overstap naar een andere energieleverancier. Daarin staat hoeveel energie precies is verbruikt. En of daarvoor nog bijbetaald moet worden.

Een consument stapt over naar een nieuw energiebedrijf en krijgt nog steeds twee rekeningen. Dat kan twee oorzaken hebben. In beide gevallen hoeft er geen actie ondernomen worden.

 • De overstap is nog niet goed verwerkt in de administraties van de energieleveranciers. De eerste maand na een overstap naar een ander energiebedrijf kan het voorkomen dat er twee rekeningen ontvangen worden. De een is van het nieuwe, de ander van het oude energiebedrijf. Dit kan gebeuren omdat het even tijd kost om de overstap te verwerken in de administraties van de bedrijven. Betaalt de klant hierdoor te veel? Dan verrekent het oude energiebedrijf dit bij de eindafrekening. Er wordt dus nooit dubbel betaald.
 • Sommige energieleverancier kunnen de levering en teruglevering nog niet op één jaarafrekening verwerken. Zij sturen voor de teruggeleverde energie daarom een aparte rekening. Uit de factuur moet duidelijk blijken hoe saldering en teruglevering hebben plaatsgevonden.

N.B. Voorheen ontvingen sommigen een aparte rekening voor de levering (van de energieleverancier) en een aparte rekening voor het transport (van de netbeheerder). Sinds 1-8-2013 mogen netbeheerders geen facturen meer versturen voor de transportkosten van stroom en gas. De energieleverancier is per die datum wettelijk verplicht om een gecombineerde nota te sturen voor zowel de levering als het transport van energie.

De jaarlijkse afrekening van de energieleverancier vermeldt het gas- en electriciteitsverbruik, ook van voorgaande jaren. Deze verbruiksgegevens kunnen ook opgevraagd worden bij de helpdesk van het energiebedrijf.

De kostenposten op een energierekening bestaan uit leveringskosten, netbeheerkosten en belastingen. Leveringskosten verschillen per leverancier, netbeheerkosten worden jaarlijks door de netbeheerder in de betreffende regio bepaald en blijven ongewijzigd bij de overstap naar een andere energieleverancier. Op de netbeheerkosten kan niet bespaard worden. Belastingen worden door de overheid bepaald en zijn per energieleverancier gelijk.

Leveringskosten (verbruik)

De consument betaalt de energieleverancier voor de geleverde energie. Op leveringskosten kan bespaard worden door over te stappen naar een goedkopere leverancier of door minder energie te verbruiken.

De leveringskosten bestaan uit twee onderdelen:
Variabele leveringskosten: Een bedrag dat men betaalt per kWh elektriciteit en per m³ gas. Dit kan een vast bedrag zijn of een variabel tarief. Bij een energiecontract kan gekozen worden voor een vast leveringstarief of een variabel leveringstarief. Het vaste leveringstarief wordt meestal aangegaan voor één, of meerdere jaren.
Vaste leveringskosten: Dit is een vast bedrag dat per maand betaald wordt voor de andere kosten van de energieleverancier. Bijvoorbeeld administratiekosten. Dit bedrag kan verschillend zijn per leverancier.

Netbeheerkosten

De energieleverancier brengt ook netbeheerkosten in rekening namens de netbeheerder. Deze post bestaat uit:

 • Periodieke aansluitvergoeding
 • Capaciteitstarief en vastrecht
 • Meettarief

Periodieke aansluitvergoeding
De netbeheerder maakt kosten voor het in stand houden van de aansluiting. Dit heet ‘de periodieke aansluitvergoeding’. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het bedrag. De naam van deze vergoeding kan verschillen. ‘Vastrecht aansluiting’, of ‘aansluittarief’ zijn ook termen die voor deze vergoeding worden gebruikt.

Capaciteitstarief en vastrecht
Het capaciteitstarief wordt in rekening gebracht voor het transport van gas en elektriciteit. De hoogte ervan is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. Met de opbrengsten betaalt de netbeheerder het onderhoud van het energienetwerk. Zo blijft het energienet veilig en betrouwbaar.

Het vastrecht is een vast bedrag per maand voor de andere kosten van de netbeheerder. Bijvoorbeeld administratiekosten. Het capaciteitstarief is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het bedrag.

Meettarief
De consument betaalt voor het gebruik en het beheer van de energiemeters. En voor het verschaffen van toegang tot meetgegevens. Dit houdt met name in dat de netbeheerder de meterstanden doorgeeft aan de energieleverancier. Met deze gegevens kan de energieleverancier de energierekening opmaken.Dit staat dan op de energierekening vermeld als ‘meettarief’. De energiemeter is in beheer van de netbeheerder. Het meettarief wordt betaald aan de energieleverancier. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt elk jaar de meettarieven voor elektriciteit en gas vast.

Overheidsheffingen

Energieverbruik belast het milieu. Daarom rekent de overheid energiebelasting en btw. De energiebelasting wordt in rekening gebracht door de energieleverancier en afgedragen aan de overheid. Daarnaast worden alle energietarieven belast met btw. In totaal bestaat ongeveer één derde van de energierekening uit deze belastingen. Op deze post kan bespaard worden door minder energie te verbruiken.

In de wet staat dat een verkoper btw moet heffen over het totaalbedrag dat hij vraagt aan de koper. Daardoor betaalt de consument over de hele energierekening btw. Dus ook over de energiebelasting. Er wordt 21% btw betaald over de levering, transport, de huur van een meter en de energiebelasting.

Met het betalen van een maandelijks termijn- of voorschotbedrag worden de kosten van de jaarlijkse energierekening gespreid. De hoogte van het termijnbedrag wordt onder meer bepaald door:

 • de hoeveelheid verbruikte energie op het adres
 • de energietarieven
 • de energiebelasting die de energieleverancier incasseert voor de overheid

De leverancier wijzigt meestal één keer per jaar het termijnbedrag, na ontvangst van de jaarafrekening. Het termijnbedrag voor het komende jaar wordt berekend op basis van het energieverbruik in het jaar waarover de jaarnota geldt. Soms wijzigt de leverancier het termijnbedrag ook tussendoor. Bijvoorbeeld bij een energiecontract waarbij de energietarieven tussendoor fors gewijzigd worden.

Mogelijkheden wijzigen termijnbedrag
U kunt ook zelf een verzoek indienen om het termijnbedrag te wijzigen. Dit kan handig zijn bij bijvoorbeeld gezinsuitbreiding, een strenge winter of in verband met de aanschaf van zonnepanelen. Zodoende wordt voorkomen dat u bij uw jaarafrekening onnodig veel bij hoeft te betalen of geld terugkrijgt.

Hoe u het termijnbedrag kunt wijzigen, hoe vaak en wat het maximum is van de wijziging, is te vinden bij de desbetreffende leveranciers bij ‘pakketdetails’ onder het kopje: Mogelijkheden wijzigen termijnbedrag.

Load More

Energietarieven

Vaste leveringskosten zijn onderdeel van de leveringskosten, voorheen ‘vastrecht’ genoemd. In tegenstelling tot de variabele leveringskosten is het een vast bedrag per maand, ongeacht de hoogte van het verbruik voor de andere kosten van de energieleverancier. Bijvoorbeeld administratiekosten. Dit bedrag kan verschillend zijn per energieleverancier.

Variabele kwartaaltarieven zijn tarieven die ieder kwartaal worden aangepast. Dit is mede het gevolg van seizoensinvloeden. In de winterperiode is de gasprijs doorgaans hoger dan in de zomerperiode.Qurrent is een energieleverancier met variabele kwartaaltarieven (sinds 2014). Een week voor het einde van het kwartaal maakt Qurrent de nieuwe kwartaaltarieven bekend.

Netbeheerkosten worden soms ook wel transportkosten of netwerkkosten genoemd. Netbeheerkosten zijn de kosten die de energieleverancier namens de netbeheerder in rekening brengt. U betaalt netbeheerkosten voor het transport van energie naar uw huis toe.

De netbeheerkosten bestaan uit:
1.Capaciteitstarief en vastrecht
2.Periodieke aansluitvergoeding
3.Meettarief

Meterkosten zijn de kosten voor het beheer en onderhoud van de meter. De overheid heeft als eis gesteld, i.v.m. de liberalisering van de energiemarkt, dat in de facturering de meterkosten apart worden gepresenteerd.

De leveringskosten zijn de kosten die de energieleverancier berekent voor de levering van de energie. Deze kosten bestaan uit:

 • variabele leveringskosten: een bedrag dat u betaalt per kWh elektriciteit of m³ gas. Als u meer energie gebruikt, kost het u meer geld.
 • vaste leveringskosten: een vast bedrag dat u per maand betaalt voor de andere kosten van de energieleverancier. Bijvoorbeeld administratiekosten. Dit bedrag kan verschillend zijn per energieleverancier.

Regiotoeslag gas:

Voor gas wordt nog een extra toeslag geheven op de kubieke meterprijs voor het transport van gas. Dit is onderdeel van de leveringskosten. Gas in Nederland komt voor het grootste deel uit Groningen. Vanuit Groningen moet het gas worden vervoerd naar huishoudens in heel Nederland. Voor dat vervoer moet u betalen. Hoe verder u van Groningen af woont, hoe duurder het vervoer wordt en dus ook de regiotoeslag. Energieleveranciers bepalen zelf de hoogte van de regiotoeslag.

Onder besparing ten opzichte van de gemiddelde jaarkosten verstaan we de gemiddelde jaarkosten voor gas en stroom van de 3 grootste energieleveranciers gebaseerd op contracten voor onbepaalde tijd met variabele tarieven.

Dit zijn de zogeheten standaardcontracten waarvan de tarieven halfjaarlijks worden bijgesteld. Meestal per 1 januari en per 1 juli. Consumenten die nog nooit zijn overgestapt van energieleverancier of van energiecontract hebben doorgaans een standaardcontract.

Het capaciteitstarief is een tarief dat wordt berekend voor het transport van gas en elektriciteit, afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Vanaf 1 januari 2009 worden alle kosten voor het transport van elektriciteit in rekening gebracht via vaste bedragen onafhankelijk van het verbruik.

Het capaciteitstarief is ingevoerd omdat het beter aansluit op de kosten van het transportnet en voordelen voor de consument met zich meebrengt. Kosten van energietransport zijn namelijk hoofdzakelijk vaste kosten. Door het capaciteitstarief wordt de administratie eenvoudiger. Het dataverkeer tussen de netbeheerder en de leverancier vermindert, waardoor er minder kans is op fouten.

De invoering van het capaciteitstarief geldt voor alle kleinverbruik elektriciteit aansluitingen t/m 3 x 80 ampère. Het capaciteitstarief voor gas geldt voor alle kleinverbruik gasaansluitingen t/m 170.000 m³ per jaar.

Voor gas en elektriciteit gelden aparte capaciteitstarieven die te vinden zijn op de website van de ACM.

Energiebelasting is een belasting op energie die de overheid oplegt. U betaalt energiebelasting omdat energiegebruik slecht is voor het milieu. Door energiegebruik kunnen bijvoorbeeld fossiele brandstoffen zoals gas en steenkool opraken. En energiecentrales stoten gassen uit die ervoor zorgen dat het warmer wordt op aarde. Door de energiebelasting betaalt u meer geld voor energie.

De overheid hoopt dat u daardoor zuiniger bent met energie. De hoogte van de energiebelasting wordt bepaald door de overheid. U betaalt de energiebelasting via uw energieleverancier die deze afdraagt aan de Belastingdienst. De overheid heft 2 soorten belasting op het gebruik van energie:

 1. Energiebelasting
 2. Opslag duurzame energie (per 1-1-2013)

Onder de naam Opslag Duurzame Energie (ODE) wordt vanaf 1 januari 2013 een heffing geheven op aardgas en elektriciteit. De overheid wil hiermee bewerkstelligen dat het duidelijker zichtbaar wordt welk bedrag voor de stimulering van duurzame energie wordt gebruikt. De klant betaalt ODE op basis van het verbruik (bedrag per kWh/m3) en wordt geheven via de jaarafrekening. De overheid stopt dit in een potje om investeringen in duurzame energie mogelijk te maken. De overheid rekent deze opslag voor zowel klanten van groene stroom als grijze stroom.

De tijden voor het normaal- en daltarief zijn afhankelijk van de netbeheerder in de betreffende regio. Vrijwel alle netbeheerders schakelen op daltarief van 23.00 uur tot 7.00 uur op doordeweekse dagen, in het weekend (vrijdagavond tot maandagochtend) en op erkende feestdagen. In Noord-Brabant en Limburg zijn de daluren van 21.00 uur tot 7.00 uur.

Heeft u een contract met een enkeltarief, dan bent u vaak in het bezit van een energiemeter met een enkel telraam. Als u het enkeltarief naar een dubbeltarief wilt wijzigen, moet u de meter laten vervangen voor een meter met een dubbel telraam. Hiervoor moet u contact opnemen met uw energiebedrijf.

Let op: u vraagt eigenlijk om een nieuw contract. Uw energieleverancier hoeft daar niet aan mee te werken. Uw energieleverancier kan eisen dat u zich houdt aan het contract dat u heeft gesloten. Het tarief is daar een onderdeel van. In de algemene voorwaarden vindt u terug wat er is geregeld over het geldende tarief.

Is het voor u onvoordelig om tegen het geldende tarief te worden afgerekend? En wil uw energieleverancier geen wijziging van het tarief doorvoeren? Dan kunt u overwegen om over te stappen naar een andere energieleverancier die wel het tarief aanbiedt van uw voorkeur.

Heeft u een contract met een dubbeltarief, dan bent u in het bezit van een energiemeter met een dubbel telraam. Als u het dubbeltarief naar een enkeltarief wilt wijzigen, dan hoeft u de meter gewoonlijk niet te vervangen. In dit geval kunt u bij uw energieleverancier aangeven dat u het dubbeltarief wilt omzetten naar een enkeltarief.

Let op: u vraagt eigenlijk om een nieuw contract. Uw energieleverancier hoeft daar niet aan mee te werken. Hij kan eisen dat u zich houdt aan het contract dat u heeft gesloten. Het tarief is daar een onderdeel van. In de algemene voorwaarden vindt u terug wat er is geregeld over het geldende tarief.

Is het voor u onvoordelig om tegen het geldende tarief te worden afgerekend? En wil uw energieleverancier geen wijziging van het tarief doorvoeren? Dan kunt u overwegen om over te stappen naar een andere energieleverancier die wel het tarief aanbiedt van uw voorkeur.

Enkeltarief is één tarief. Tegen dat tarief wordt al het energieverbruik afgerekend. Dubbeltarief bestaat uit een normaaltarief en een daltarief. Het daltarief betaalt u ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen. We noemen dit ook wel daluren.

Het normaaltarief wordt berekend op werkdagen van 7.00 tot 21.00 uur of 23.00 uur. In de ene regio stopt het normaaltarief om 21.00 uur, en in de andere regio om 23.00 uur. De netbeheerder bepaalt of de daluren om 21.00 uur of om 23.00 uur beginnen.

Dubbeltarief is alleen mogelijk bij een meter met twee telwerken. Enkeltarief is bij de meeste energieleveranciers mogelijk bij een meter met zowel één telwerk als met twee telwerken.

Load More

Groene stroom

Ja, de overheid controleert de stroometiketten ieder jaar.

Energieleveranciers moeten ieder jaar meerdere stroometiketten maken, zowel per stroomproduct als op bedrijfsniveau. En als de energieleverancier onderdeel uitmaakt van een groep moet er ook een stroometiket voor het gehele moederconcern worden verstrekt.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verwoordt het als volgt:

Stroometiket per stroomproduct
De energieleverancier meldt op of bij de rekening aan de eindafnemer het aandeel (percentage) van elke energiebron die de leverancier heeft gebruikt voor levering aan die afnemer en de milieugevolgen van de elektriciteitsproductie met die energiebronnen.

Stroometiket voor het gehele leveringsbedrijf
De leverancier meldt:
1. elk jaar de opwekkingsgegevens van de door hem in het voorgaande kalenderjaar aan zijn eindafnemers geleverde elektriciteit op zijn website voor eindafnemers, en;
2. a) uiterlijk in de periode vanaf 1 mei van elk kalenderjaar tot 1 mei van het daaropvolgende jaar de opwekkingsgegevens van de door hem in het kalenderjaar voorafgaand aan die periode aan zijn eindafnemers geleverde elektriciteit op of bij de rekening en in het promotiemateriaal, of;
b) op of bij de rekening, de opwekkingsgegevens van de door hem in de periode waarop die rekening betrekking heeft aan zijn eindafnemers geleverde elektriciteit.

Stroometiket voor het gehele moederconcern
Indien de energieleverancier onderdeel uitmaakt van een groep als bedoeld in art. 2:24b BW, worden tevens de opwekkingsgegevens van de groep als geheel vermeld op of bij de rekening aan de eindafnemer, alsmede op aan de eindafnemer geadresseerd promotiemateriaal.

De geleverde elektriciteit moet hierbij worden uitgedrukt in het aantal kilowatturen, uitgesplitst naar energiebronnen, onder vermelding van het procentuele aandeel van elke energiebron in zijn totale brandstofmix.

De opwekkingsbronnen die moeten worden onderscheiden zijn kolen, aardgas, nucleaire energie en de hernieuwbare energiebronnen wind, zonne-energie, waterkracht, biomassa en overige hernieuwbare energiebronnen.

Ook het percentage geleverde elektriciteit waarvoor de opwekkingsbron onbekend is moet worden vermeld, uitgesplitst naar geïmporteerde en overige elektriciteit.

Op ieder stroometiket worden de milieugevolgen, in termen van uitstoot van koolstofdioxide en van radioactief afval, vermeld, als gevolg van elektriciteitsproductie met verschillende energiebronnen, veroorzaakt door de totale brandstofmix die de leverancier in het voorafgaande jaar heeft gebruikt, met uitzondering van ‘onbekend’. Het etiket kan deze informatie direct vermelden, maar mag ook verwijzen naar een bron waar deze informatie voor iedereen toegankelijk is.

In Nederland zijn er een flink aantal energiebedrijven die groene stroom leveren. In de energievergelijker kan bij ‘Duurzaamheid’ gekozen worden voor ‘Alleen duurzame leveranciers’ of ‘Alle groene stroom uit Nederland’.

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. Op de website www.energieakkoordser.nl is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen.

De belangrijkste uitgangspunten van het Energieakkoord:

 • Een besparing van het energieverbruik met 1,5 procent per jaar in de combinatie van nieuwbouw en bestaande huizen, de industrie, de agrarische sector en het overige bedrijfsleven.
 • Opschalen van hernieuwbare energieopwekking. In combinatie met energiebesparing moet in 2020 14%  van alle energie op een duurzame manier worden opgewekt, oplopend naar 16% in 2023.
 • Afbouw capaciteit oude kolencentrales. Per 1 januari 2016 zullen drie centrales uit de jaren tachtig gesloten zijn. De resterende twee volgen op 1 juli 2017.
 • Een verlaging van de CO2-uitstoot in mobiliteit en transport van 17% ten opzichte van 1990 in 2030, oplopend naar een reductie van 60% in 2050.
 • Het verzilveren van werkgelegenheidskansen. Ingezet wordt op ten minste 15.000 extra arbeidsplaatsen in de periode 2014 tot en met 2020 in de bouw en de installatiesector en op termijn in de duurzame energiebranche.

Groene stroom is ‘gewone’ elektriciteit, maar wordt op een andere manier opgewekt. Groene elektriciteit wordt namelijk op een milieuvriendelijke manier opgewekt. Dat kan op verschillende manieren:

 • met zonnepanelen;
 • met windmolens;
 • met waterkrachtcentrales;
 • door biomassa te verbranden, bijvoorbeeld hout of afval.

De energieleverancier zet deze milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit samen met de ‘gewone’ stroom op het elektriciteitsnet. Daarna gaat de energie naar de consument. Aan de elektriciteit zelf is niet te merken hoe deze is opgewekt. De groene stroom is dus precies dezelfde stroom als de grijze stroom.

Op het stroometiket meldt de energieleverancier het aandeel (percentage) van elke energiebron die hij heeft gebruikt voor de stroomlevering en de milieugevolgen van de elektriciteitsproductie met die energiebronnen. Het stroometiket moet ieder jaar na 1 mei op of bij de jaarafrekening worden verstrekt. Het stroometiket is te gebruiken om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

Stroometiketten gecontroleerd door toezichthouder
Energieleveranciers worden gecontroleerd door ACM (Autoriteit Consument & Markt). Zij kunnen alleen met de Garantie van Oorsprong aantonen dat de geleverde stroom groen is geweest. Zo’n Garantie van Oorsprong wordt uitgegeven door de overheidsinstantie Certiq. ACM controleert of de energieleverancier bij alle groene stroom die geleverd is, de juiste soort en hoeveelheid Garanties van oorsprong gebruikt.

Stroometiket per product, per bedrijf en per concern
Energieleveranciers moeten meerdere stroometiketten maken, zowel per stroomproduct als op bedrijfsniveau. En als de energieleverancier onderdeel uitmaakt van een groep moet er ook een stroometiket voor het gehele moederconcern worden verstrekt.

Land van herkomst
Vanaf 2015 moeten energieleveranciers ook het land van herkomst noemen waar de geleverde stroom is ingekocht. De overheid vindt dat het voor de consument helder moet zijn wat hij koopt. Daarom heeft de minister aan de energieleveranciers verzocht het stroometiket verder uit te breiden met informatie over de herkomst van energie, gespecificeerd naar binnen- en buitenland.

In welk land de groene stroom is opgewekt, is te vinden op het stroometiket. Vanaf 2015 moeten energieleveranciers het land van herkomst noemen waar de geleverde stroom is ingekocht. De overheid vindt dat het voor de consument helder moet zijn wat hij koopt. Daarom heeft de minister aan de energieleveranciers verzocht het stroometiket verder uit te breiden met informatie over de herkomst van energie, gespecificeerd naar binnen- en buitenland.

Voor de consument is groene stroom bijna altijd even duur als grijze stroom. Het maken van groene stroom is echter wel duurder dan het maken van grijze stroom. Toch hoeft er voor groene stroom nauwelijks meer betaald te worden dan voor grijze stroom. Dit komt omdat de overheid geld geeft aan bedrijven die groene stroom maken en doordat energiebedrijven hun prijzen laag houden om zoveel mogelijk klanten te krijgen.

Groene stroom wordt op het energienet gezet en samen met alle andere stroom getransporteerd. Op het energienet is alle elektriciteit hetzelfde en is er geen verschil meer tussen groene en grijze stroom. Daarom vindt de overheid dat de consument het recht heeft om te weten waar de stroom die hij heeft gekozen vandaan komt. De energieleverancier stuurt de klant informatie over de soort stroom die hij het afgelopen jaar heeft geleverd. Deze informatie staat op het stroometiket. Ieder jaar vanaf 1 mei verstrekt de energieleverancier het stroometiket op of bij de jaarafrekening.

Load More

Meter en metingen

Load More

Opzeggen energiecontract

Een energiecontract is persoonsgebonden. Dat betekent dat het contract op naam staat in plaats van op een adres. Als u gaat verhuizen hoeft u uw contract niet per se op te zeggen. U kunt uw contract ook meeverhuizen. Dit moet u wel tijdig doorgeven aan uw energieleverancier. Als u gelijktijdig met uw verhuizing wilt overstappen, moet u bij sommige energieleveranciers wél zelf uw energiecontract opzeggen. U zegt uw energiecontract schriftelijk op. Dat kan door deze voorbeeldbrief in te vullen en op te sturen naar uw energieleverancier.

Verhuizen is een prima moment voor het vergelijken van energie en over te stappen naar een goedkopere energieleverancier.

Een energiecontract is persoonsgebonden. Dat betekent dat het contract op naam staat in plaats van op een adres. Als u gaat scheiden is opzeggen in principe niet noodzakelijk, maar moet er wel het een en ander geregeld worden.

Een energiecontract is persoonsgebonden. Dat betekent dat het contract op naam staat in plaats van op een adres. Als u gaat samenwonen moet daarom één van beiden het energiecontract opzeggen. Indien u voortijdig uw energiecontract verbreekt, bent u een opzegvergoeding verschuldigd. Hoeveel u aan opzegvergoeding moet betalen, hangt af van het energiecontract dat u heeft en van het moment waarop u stopt. Lees meer over de hoogte van de opzegvergoeding.

Een energiecontract is persoonsgebonden. Dat betekent dat het contract op naam staat in plaats van op een adres. Er zijn een aantal situaties met betrekking tot het energiecontract mogelijk na een overlijden:

U blijft als partner/nabestaande in het huis wonen?
In dat geval loopt het bestaande energiecontract gewoon door. Als wettelijke partner (getrouwd of samenlevingscontract) kunt u het lopende contract bij de meeste energieleveranciers op uw naam laten zetten. Er verandert dan ook niets aan het maandelijkse termijnbedrag of de looptijd van het contract.

U blijft op het adres wonen, maar bent geen wettelijke partner? 
Bent u geen wettelijke partner, dan kunt u het contract in het algemeen niet overnemen. Stel uw energieleverancier op de hoogte van het overlijden en het laat het lopende contract beëindigen of aanpassen. U kunt natuurlijk ook overstappen naar een voordeliger energieleverancier. Gelukkig zijn de meeste leveranciers zo begripvol om dan geen opzegvergoeding in rekening te brengen. Een eventuele welkomstpremie kan wel komen te vervallen.

Blijft er niemand wonen op het adres en/of wordt de woning verkocht?
Als het huis leeg komt te staan en niet direct weer verhuurd of verkocht wordt, dan komt het energiecontract op naam en bankrekeningnummer van een erfgenaam te staan. Deze erfgenaam is dan dus verantwoordelijk voor het betalen van de rekening. In het geval van een leegstaand huis kan het termijnbedrag omlaag of kunt u een speciaal leegstandstarief aanvragen. Neem hiervoor contact op met de energieleverancier. Bij een verkoop moeten ook de laatste meterstanden doorgegeven worden. Dit kunt u meestal ook telefonisch of online regelen. U ontvangt dan binnen een aantal weken de eindafrekening.

Een energiecontract is persoonsgebonden. Dat betekent dat het contract op naam staat in plaats van op een adres. Als u gaat emigreren moet u zelf uw contract opzeggen. Indien u voortijdig uw energiecontract verbreekt, bent u een opzegvergoeding verschuldigd. Hoeveel u aan opzegvergoeding moet betalen, hangt af van het energiecontract dat u heeft en van het moment waarop u stopt. Lees meer over de hoogte van de opzegvergoeding.

Load More

Overstappen

1. Recht op informatie

Bijvoorbeeld over de bedenktijd en hoe je van de koop af kunt komen. Tevens een formulier waarmee je de koop makkelijk ongedaan kunt maken. Krijg je geen of onvoldoende informatie dan wordt de bedenktijd verlengd met maximaal 12 maanden. De ondernemer moet ook informatie verstrekken over de looptijd van het contract en over de identiteit van de ondernemer zelf. hij moet ook vertellen hoe hij met klachten omgaat en wat hij doet als het product of de dienst niet goed is.

2. Recht op bedenktijd

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen. Binnen deze bedenktijd kun je de overeenkomst zonder reden ongedaan maken. Bij een energiecontract gaat de bedenktijd in op het moment dat je de overeenkomst sluit. Bijvoorbeeld op het moment dat je je handtekening zet.

3. Welke regels zijn er nog meer?

Nadat je de overeenkomst hebt gesloten, moet je alle informatie kunnen bewaren en terug kunnen lezen. Daarom moet je de informatie op papier meekrijgen. De ondernemer mag dit ook op een andere manier aan je geven. Bijvoorbeeld per e-mail. Maar alleen als je hier zelf mee instemt.

Je moet een kopie van de ondertekende overeenkomst of een bevestiging van de overeenkomst meekrijgen. Ook hiervoor geldt dat je deze kopie of bevestiging op papier krijgt. Wil de ondernemer dit via e-mail geven, dan mag dat alleen als je hiermee instemt.

De bedenktijd bij een koop op afstand is 14 kalenderdagen. Deze regel is speciaal gemaakt voor de bescherming van consumenten.

Sinds 1 februari 2001 is de wet kopen op afstand van kracht. Daarmee hebben consumenten een sterkere rechtspositie als het gaat om bijvoorbeeld kopen via internet. Schaft een consument een product of dienst op afstand aan, bijvoorbeeld via internet, dan heeft deze standaard 14 kalenderdagen de tijd om zonder opgave van redenen alsnog van de koop af te zien. Deze regel is speciaal gemaakt voor de bescherming van consumenten.

Wie via internet een energiecontract afsluit, kan binnen 14 dagen besluiten dat hij/zij het energiecontract toch niet wil. De bedenktijd gaat in op het moment dat men het contract ontvangt.

Load More

Slimme thermostaat

Anno september 2014 bieden de vier grootste energieleveranciers slimme thermostaten aan voor hun klanten. Het betreft de E-thermostaat van Essent, Toon van Eneco, Anna van de Nederlandse Energie Maatschappij en Nest i.s.m. Essent. In 2015 bieden ook Delta en E.ON een slimme thermostaat. Anna is ook los te verkrijgen via Plugwise; Nest is nu al verkrijgbaar via de site van Nest Labs.

Er bestaan verschillende soorten slimme thermostaten met verschillende functies. Over het algemeen hebben ze de volgende kenmerken:

 • Lichtsensor: zorgt ervoor dat na bepaalde tijd verwarming uitschakelt.
 • Klokfunctie: regelt temperatuur middels klokprogramma
 • Aanwezigheidsdetectie: voorkomt onnodig verwarmen
 • Op afstand bestuurbaar: via een smartphone bijvoorbeeld

Een slimme thermostaat is een thermostaat die het energieverbruik afstemt op het leefgedrag van de bewoners. Zo’n thermostaat volgt het leefpatroon zonder lastige bediening en zonder aantasting van het comfort met als doel energie te besparen. Steeds meer energieleveranciers bieden een slimme thermostaat aan, maar er zijn inmiddels ook slimme thermostaten die niet per se gebonden zijn aan een energieleverancier.

Load More

Stadsverwarming

Per 1 januari 2014 zijn de volgende dingen wettelijk geregeld voor gebruikers van stadsverwarming of blokverwarming:

1. Er zijn vanaf 1 januari 2014 landelijke maximumtarieven voor warmte. Een energieleverancier mag niet méér rekenen dan die tarieven.
2. Wanneer de warmteleverancier klanten mag afsluiten
3. Wanneer klanten recht hebben op compensatie bij een storing
4. Wat er in de overeenkomst tussen de klant en de warmteleverancier moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de warmte en over de dienstverlening.
5. De rechten en plichten bij het meten van warmteverbruik
6. En de mogelijkheid om een meningsverschil tussen klant en warmteleverancier bij een geschillencommissie voor te leggen. Die commissie beslist dan wie er gelijk heeft.

In geval van stadsverwarming kan er niet overgestapt worden op een andere warmtevoorziening, bijvoorbeeld gas. Er kan wel overgestapt worden op een andere stroomleverancier. Er kan ook niet gekozen worden voor een andere leverancier van stadswarmte.

De warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas. Dit komt omdat er bij een warmtenet vaak maar één lokale energiebron is, die de warmte opwekt. Er is vaak maar één partij die de warmte aan klanten levert. De Warmtewet  biedt per 1-1-2014 daarom afnemers van warmte extra bescherming.

In de Warmtewet staat dat er per 1 januari 2014 maximumtarieven voor warmte gelden. Die stelt ACM (Autoriteit Consument & Markt) elk jaar vast. Een leverancier mag vanaf deze datum geen hogere bedragen rekenen dan deze maximumtarieven.

De prijs is gebaseerd op wat een consument die gas gebruikt gemiddeld per jaar betaalt. Consumenten betalen dus niet meer voor warmte dan wanneer zij gas zouden gebruiken. Wij noemen dit het “Niet meer dan anders-principe”. Of klanten in 2014 meer of minder gaan betalen dan in 2013 kan de overheid niet zeggen. Dit ligt namelijk aan de persoonlijke situatie.

Vanaf 1 januari 2014 houdt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht op stadsverwarming en blokverwarming. Dan treedt de Warmtewet in werking. Vanaf dat moment zal de ACM jaarlijks de maximumprijs voor warmtelevering vaststellen en toezicht houden op de levering van warmte.

Doorgaans is het ook interessant om over te stappen als er alleen stroom afgenomen wordt. Er kan in dat geval een vergelijking voor stroom gemaakt worden. Welke energieleverancier het meest voordelig is, hangt af van het stroomverbruik.

Load More

Transport en aansluitingen

Load More

Uitleg energievergelijker

U vult in hoeveel stroom en gas u gemiddeld op jaarbasis verbruikt. Deze gegevens vindt u op uw laatste energierekening of op uw tweemaandelijks verbruiksoverzicht indien u over een slimme meter beschikt. Om een nauwkeurige indicatie van de jaarkosten te kunnen maken, is het belangrijk dat er een goede inschatting wordt gemaakt van het te verwachten jaarverbruik.

Veel leveranciers bieden energiecontracten met acties die alleen voor nieuwe klanten gelden. Wanneer u uw huidige leverancier opgeeft, wordt automatisch gefilterd op energiecontracten van uw huidige leverancier die ook voor bestaande klanten gelden.

Uw postcode en huisnummer worden gevraagd om te kunnen bepalen in welke regio u woonachtig bent. Energieleveranciers en netbeheerders hanteren verschillende tarieven per regio. Deze gegevens zijn nodig om voor uw situatie een goede vergelijking te kunnen maken.

Load More

Zonnepanelen

Dit is afhankelijk van uw verbruik. Wij adviseren om nooit meer panelen te plaatsen dan u zelf verbruikt. Voor de stroom die u namelijk meer opwekt dan verbruikt, ontvangt u een terugleververgoeding die lager is dan de prijs die u moet betalen voor stroom die u afneemt van de leverancier.

Het gemiddeld energieverbruik van een huishouden is 3500 kWh. Op een zuidelijk dak heeft u 16 panelen nodig om dit op te wekken. Een systeem van 12 zonnepanelen (3000 Wp) is echter voldoende: dit is goed voor zo’n 2600 kWh.

Zie daarvoor het stappenplan van Milieucentraal.

Formule: (Wattpiek per paneel x aantal panelen) – 12,5% = opbrengst in kWh per jaar. De opbrengst van een gemiddeld paneel in Nederland is op dit moment 250 Wattpiek. Er zijn panelen die meer opleveren (nieuwe generatie is 280 Wattpiek) of juist minder opleveren. 12,5% is de uitvalratio gebaseerd op onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Dus 10 panelen: (250 Wattpiek x 10) – 12,5% = 2188 kWh.

Nee. Als u zelf stroom opwekt, moet u één energierekening ontvangen. Hierop staat uw verbruik en hoe saldering en teruglevering hebben plaatsgevonden. En tegen welk tarief uw eventuele teruglevering wordt vergoed.

Het is niet toegestaan dat u eerst uw verbruik in rekening krijgt gebracht en later een nota waarop uw teruglevering wordt verrekend. Neem contact op met uw energieleverancier als u twee aparte rekeningen ontvangt.

Load More

1RG vergelijkt onafhankelijk de energiemarkt